SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ

  • Tuğba KÖYSÜREN
  • Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ
Keywords: Sosyal Medya, Faydacı ve Hedonik Motivasyon, Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, Satın Alma Niyeti.

Abstract

Son yıllarda iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve internetin sunduğu kolaylıklar, sosyal medyayı
tüketiciler için önemli ve cazip bir iletişim platformu haline getirmiştir. Kullanıcıların iletişimi sosyal medya
üzerinden etkin bir şekilde sağlamaları, ağızdan ağıza iletişim kavramının sanal ortamda yer almasına olanak
sağlamıştır. Sosyal medya aracılığıyla paylaşımda bulunan kullanıcılar, oluşturdukları içeriklerle tüketicilerin satın
alma kararlarında etkili olmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin sosyal medya kullanımları ile elektronik ağızdan ağıza iletişimin,
satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin tespit edilmesidir. Bu çalışmada hedonik ve faydacı motivasyon unsurları
ile şekillenen sosyal medya kullanımı tartışılmaktadır. Araştırmanın evrenini Kırşehir ilinde ikamet eden sosyal
medya kullanıcıları oluşturmaktadır. Belirli tarihler arasında kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen, internetten
alışveriş yapan 400 sosyal medya kullanıcısı ile iletişime geçilerek araştırma örneklemi oluşturulmuştur. Araştırmada
kullanılan veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler, Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda tüketicilerin satın alma
kararlarında en fazla etkilendikleri bilgi kaynağının, sosyal medya paylaşımları olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın
sonuçları hem hedonik hem de faydacı motivasyon unsurlarının, elektronik ağızdan ağıza iletişim ve satın
alma niyeti üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanında elektronik ağızdan ağıza iletişimin, satın alma
niyeti üzerinde önemli derecede etkili olduğu belirlenmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-11-11
Section
Articles