YOUTUBE GEZİ KANALLARINDA TURİST KİMLİĞİNİN ANALİZİ

  • Ziyad Guliyev
  • Haluk Tanrıverdi
Keywords: Turist Kimliği, Dijital Kültür, Anlatı,

Abstract

Bu araştırma yeni medya ortamlarında inşa edilen kimliklerin analizine odaklanmaktadır. Kimlik inşasının tarihsel sürecine ilişkin genel bir çerçeve sunulmakla birlikte onun dijital ortamdaki değişimi incelenmiştir. Özellikle de Walter Benjamin tarafından detaylı araştırılan flaneur kimlik ve teknolojinin gelişimi ile birlikte onun değişimi araştırılmıştır. İlk dönemlerde Paris’in Pasajlarını gezen, şehire ve kültüre dışarıdan bakan flaneur zamanla Turizm sanayisi içerisinde belirli bir evrim geçirdi. Marshall McLuhan’ın ‘Global Köy’ kavramı doğrultusunda flaneur
kimliğin gezindiği, deneyimlediği mekanların sınırları da genişledi. Araştırmada flaneur kimliğin teknolojinin etkisi ve dijital kültürle birlikte kazanmış olduğu cyberflâneur, dijital gezgin, flanör/turist gibi yeni özellikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın ampirik boyutu Youtube üzerindeki seyahat kanallarının içeriğinin analiz edilmesi ile inşa edilmiştir. Kendi gezisini son teknolojik aygıtlar aracılığıyla kayda alan ve onu belirli bir anlatı biçiminde sunan birey modern zamanların flanörü olarak tespit edilmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles