KONAKLAMA İŞLETMELERINDE KIŞI-ÖRGÜT UYUMU VE DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ ANALIZI

  • Haluk Tanrıverdi
  • Dilbar Guliyeva
Keywords: Kişi-Örgüt Uyumu, Duygusal Emek

Abstract

Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde Kişi-Örgüt Uyum ve Duygusal Emek düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Anket çalışması toplam 38 konaklama işletmesinde uygulanmıştır. Araştırmalar Azerbaycan ve Türkiye dahil olmak üzere iki farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. SPSS.20 analiz programı kullanarak incelenen toplam 318 anket tamamlandı. Türkiye’de 21 konaklama işletmesinde 205 anket ve Azerbaycan’da 17 konaklama işletmesinde 113 anket toplanmıştır. Araştırmada T testi, tek yönlü ANOVA, Türkiye Post Hoc, Anova Testi, Pearson korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Kişi-Örgüt Uyumu ve Duygusal Emek arasındaki ilişki düzeyi
konaklama işletmelerinde farklı sonuçlar göstermektedir. Kişi-Örgüt Uyum düzeyi ile Duygusal Emek düzeyleri arasındaki regresyon ilişkisi anlamlı değildir. (f = 1,977; p = 0,161 ila 0,050). Duygusal Emek’in belirleyicisi olarak bilinen Kişi-Örgüt Uyumunun değişkenlerinin ilişkisinin çok zayıf olduğu bulunmuştur. (R2 = 0.003). Bu, Kişi-Örgüt Uyumu düzeyinin, konaklama işletmelerinde Duygusal Emek düzeyinde olumsuz etkilendiğini göstermektedir (B = -0,107).

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles