KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

  • Haluk Tanrıverdi
  • Dilbar Guliyeva
Keywords: Örgütsel Çekicilik, Psikolojik Sözleşme, Konaklama İşletmeleri

Abstract

Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde Örgütsel Çekicilik ve Psikolojik Sözleşme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Anket çalışması toplam 38 konaklama iletmesinde uygulanmıştır. Araştırmalar Azerbaycan ve Türkiye dahil olmak üzere iki farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. SPSS.20 analiz programı kullanarak toplam 318 anket incelenmiştir. Türkiye’de 21 konaklama işletmesinde 205 anket ve Azerbaycan’da 17 konaklama işletmesinde 113 anket toplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre örgütsel çekicilik ile psikolojik sözleşme düzeyi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (f = 1,977; p = 0,000> 0,050). Psikolojik sözleşme düzeyinin belirleyicisi olarak bilinen
örgütsel çekiciliğin değişkenleri arasındaki ilişki (R2 = 0,003) bulunmuştur. Bu, konaklama işletmelerinde örgütsel çekiciliğin seviyesinin psikolojik sözleşmeye yükseltildiği anlamına gelmektedir (B = 0,200).

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles