TARIM TURİZMİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI

  • Aysun Çelik Çanga
  • Turgut Kutlu
  • Huriye Çalışkan
Keywords: Tarım, Tarım turizmi, Dünyadaki uygulamalar, Türkiye’deki uygulamalar

Abstract

Tarım turizmi kavramı farklı tanımlara sahip olmasına rağmen birçok ülkede ortak paydalarda büyük faaliyetlerle gerçekleştirilmektedir. Bunlara örnek olarak; tarım faaliyetleri, mevsimsel faaliyetler, hasat festivalleri, vahşi yaşam gözlemciliği gibi pek çok aktivite gösterilebilir. Örnek ülkelere baktığımızda; İtalya’da tarım turizmi ekonomik açıdan ve kırsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından çok mühim olarak görülmekte ve pek çok çiftlik hükümet tarafından desteklenmektedir. A.B.D.’ de çeşitli eyaletlerde tarım faaliyetleri yapılmakta ve desteklenmektedir. Bunların yanı sıra Almanya, Avusturya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Litvanya, Pakistan, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde de tarım turizmi faaliyetleri çok önem arz etmektedir. Türkiye’de de birçok bölgede kırsal alanın gelişimine yönelik değişik kırsal turizm projeleri uygulanmaktadır. 2007-2013 yılları arasında ilk defa Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kırsal turizme yönelik, IPARD programı aracılığı ile destek sağlanmıştır. Buğday Derneği’nin organize ettiği TaTuTa (Tarım Turizm Takası) projesi de bu projelerden biridir. Çalışma tarım turizmi faaliyetleri gösteren ülkeleri ele alarak, ülkemizde ve dünyadaki uygulamalarını incelemeyi, karşılaştırarak olumlu ya da olumsuz yönlerini belirlemeyi, tarım turizmi faaliyet alanlarını saptamayı amaçlamaktadır. Araştırma yöntemi olarak yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. Tarım turizmi doğrultusunda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Tarım turizmi ön planda olan ülkelerin ya da sponsor olan özel şirketlerin web siteleri ve çalışmaları incelenmiştir. Çalışma sonucunda; tarım turizminin günümüzde çok önemli bir turizm çeşidi olduğu, giderek artan bir nüfusa hizmet ettiği, insanların bir parçaları
oldukları doğaya dönüş için gösterdiği çabanın sonucu olduğu ve dünyanın birçok yerinde uygulamaların artarak ve iyileşerek devam ettiği görülmüştür.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles