KENT KİMLİĞİ VE TURİZMİT PROJESİ

  • Recai TANDOĞAN
Keywords: Turizmit, Kapanca Sokak, Saat Kulesi, Amfi Tiyatro, Sırrı Paşa Konağı, Orhan Camii

Abstract

İzmit şehrinin bugünkü yerine ilk kurucusu, Bithynia Kralı I. Nikomedes’dir (MÖ 279-250). İzmit şehri bugün İstanbul ve Bursa’dan sonra Marmara Bölgesinin 3. en büyük şehridir. Fakat MS 4. yüzyıldaki İzmit; Roma, Antakya (Antiokheia), İskenderiye’den (Aleksanderia) sonra dünyanın en büyük 4. kenti idi. MS 284 yılında Diokletianus’un resmen başkent yaptığı İzmit, 330 yılında İstanbul’un öne çıkıp Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olmasına değin 46 yıl, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki başkenti olmuştur. Bu süreçte birçok kamu yapısı yapılmış şehir ihya edilmiştir. İzmit şehrinin bu ayrıcalıklı durumu şüphesiz Marmara Denizi’nin doğusundaki karaların içine doğru ilerleyen derin körfezinden gelmektedir. O dönemdeki adıyla Sinus Astacus
veya S. Olbianus olarak adlandırılan bu körfez doğal ve korunaklı bir harp limanı ve tersane işlevini mükemmel görmekteydi. Anadolu’dan Avrupa’ya giden yolların üzerinde kurulmuş olması İzmit’in sürekli önemli bir kent olmasını sağlamıştır. Kent kimliği, bir kenti diğer kentlerden ayırt etmeye, bir anlamda başkalaştırmaya yardımcı olan nitelikler ve kente özgü olduğu tartışma götürmeyen ögeler olarak tanımlanmaktadır. Bu ögeleri coğrafi ögeler (körfez, boğaz, dağ vb.), mimari ögeler (Eyfel Kulesi, Kolezyum, Kızıl Meydan, piramitler vb.), iklimsel ögeler (çöl, ılıman, sürekli yağış alan vb.) ve sosyokültürel ögeler (Rio Karnavalı, Las Vegas’ın eğlence ve kumarı vb.) olarak gruplandırmak mümkündür. Tarihi geçmişi prehistorik dönemlere kadar uzanan İzmit (Nikomedia) günümüzde bu geçmişi ile ne kadar anılmaktadır? Geçmişinin kıyafetlerini ne ölçüde üzerinde taşımaktadır? Bu çalışmada İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Turizmit programı üzerinden, kent kimliğinin oluşturulmasının kent turizmine katkısı üzerinde durulmuştur. Ayrıca tura katılanlar arasından bir anket çalışması yapılmış, sonuçları yine bu çalışmanın içinde değerlendirilmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles