KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İŞ MOTİVASYONUNA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  • Çağnur Eker
  • Sibel Erkal
Keywords: Ev idaresi, ev idaresi personeli, çalışma koşulları, motivasyon, iş motivasyonu

Abstract

Bu araştırma kamu kurumlarında çalışan ev idaresi personelinin çalışma koşullarının iş motivasyonuna olan etkisini incelemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma kapsamına, Ankara il sınırları içerisinde yer alan 80 ve üzeri ev idaresi personeli bulunan araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden kamu kurumları alınmıştır. Bu kurumlarda görev yapan 518 ev idaresi personelinin hepsine ulaşılmaya çalışılmış ancak çalışmaya gönüllü olarak katılan 393 personel araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında Olcay ve İzgi’nin (2008) geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı çalışma koşullarına ilişkin ölçekten yararlanılarak Albayrak (2012) tarafından tekrar hazırlanan “çalışma koşulları ölçeği” ve Mottaz’ın
(1985) ölçeğinden uyarlanan Dündar, Özutku ve Taspınar’ın (2007) geçerlilik ve güvenirliğini yaptığı iki boyutlu “iş motivasyonu ölçeğ”i kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Ev İdaresi personelinin İş Motivasyonu ve Çalışma Koşullarının alt boyutlarından olan Güven ve Uyum arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamışken, ev idaresi personelinin iş motivasyonu ile çalışma koşulları ölçeğinin alt boyutlarından Ücret ve Tatmin arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Her iki ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde, Çalışma Koşulları– Ücret ve Tatmin ile İş Motivasyonu – Dışsal Motivasyon arasında anlamlı, düşük ve ters yönde bir ilişki bulunmuştur.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles