KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN PAZARLAMASINDA WEB SİTELERİNİN ROLÜ: KOCAELİ OTELLERİ ÖRNEĞİ

  • Süheyla Bayraktar
  • Tülay Polat Üzümcü
Keywords: Konaklama işletmeleri, Kocaeli, Web siteleri, İçerik analizi, Otel

Abstract

Bir çok sektörde etkin bir şekilde kullanılan internet, işletmelerin iletişim biçimlerini yeniden
şekillendirmiştir. Internetin teknolojisinin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte işletmler kendilerini kurumsal web sayfalarından doğrudan temsil etme ve tüketicilerine doğrudan ulaşma olanağına sahip olmuşllardır. Bu nedenle bu web sayfalarının içerdikleri bilgiler ve tasarımları son derece önemli olmuştur. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, konaklama işletmelerinin pazarlanmasında web sitelerinin önemine yer verilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak, Kocaeli ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri (n:19) seçilmiştir. Araştırmada konaklama işletmelerinin pazarlanması bakımından web sayfalarını etkin
kılabilecek özellikleri dikkate alınarak konaklama işletmelerinin web sayfalarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmada örneklem kapsamına alınan konaklama işletmelerinin web sayfaları ziyaret edilmiş, dört boyut ve 34 maddelik bir ölçek oluşturularak oteller nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda konaklama işletmelerinin web sitelerinde online rezervasyon bilgilerinin yetersiz olduğu, daha çok klasik otel tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı ancak sanal tur ve istihdam gibi güncel konularda ise
yetersiz oldukları, iletişim konusunda standart bilgiler verilmekle birlikte forum/blog gibi tüketici yorumları gibi güncel kullanımların eksik olduğu ve çevresel alan bilgisi açısından ulaşım bilgisinin olduğu ancak otelllerin konumlandıkları şehirler hakkında bilgi barındırmadıkları görülmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles