MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE STANDARTLARINI AKTARABİLMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

  • Sami Karacan
  • Nurcan Günce
Keywords: Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Uygulamaları, Muhasebe Eğitimi

Abstract

Bilgi çağı 90’lı yıllardan günümüze kadar olan dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde işletmeler bilgi teknolojilerini kullanmakta ve ürünler teknoloji ile iç içe bulunmaktadır. Gelişmenin çok hızlı olması ve teknolojiye yönelmesi işletmeler arasındaki sınırları da kaldırmıştır. Yabancı şirketlerle olan ticari ilişkiler ortak bir dil gerektirmektedir. İşletmelerin dili muhasebe olduğuna göre muhasebenin piyasalara uygun olması gerekmektedir. Uluslararası Muhasebe standartları işletmeler arasında ortak bir dil oluşmasını sağlamaktadır. Ülkemizde Kamu Gözetim Kurumu Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını Türkçe’ ye çevirerek, Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları(TMS/TFRS) olarak yayınlamıştır.2013 yılında yeni Türk ticaret kanunun Yürürlüğe girmesi ile birlikte standartların uygulanma alanları geliştirilmiştir. Bu açıdan ülkemizde önemli olan standartlara ilk geçişte yapılacaklardır. Ayrıca standartların öğreticiler ve uygulayıcılar tarafından bilinmesi zorunludur. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarını Uygulama Aşamasında Aktarabilmeleri Açısından Değerlendirmede muhasebe meslek mensuplarının muhasebe standartlarıyla ilgili beklentileri ve bilgi düzeylerin ölçülmesi ile ilgili olarak Kocaeli ilinde yapılan çalışmada en önemli sorunun muhasebe meslek mensuplarının standartlarla ilgili bilgi ve sistematik eğitim eksikliği olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda muhasebe meslek mensupları çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Toplanan veriler betimsel istatistikler ve nicel veri analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir Çalışmada yasal düzenlemeler ile zorunlu hale getirilen muhasebe standartlarının uygulamada fazla karşılık bulamadığı muhasebe meslek mensupları açısından fazladan iş yükü olarak algılandığı sonucuna varılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles