KAMU PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  • Aynur Güldiken
  • Asım Saldamlı
Keywords: Örgüt, Tükenmişlik, Örgütsel Tükenmişlik.

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, kamu çalışanlarının tükenmişlik düzeyini ve bunun demografik özellikler açısından farklılıklarını tespit etmektir. Bunun için Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çalışan 388 kamu personeline yönelik bir anket çalışması uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, “hizmet verdiğim insanlarla rahat bir atmosferi kolayca sağlayabilirim”, “işimle diğer insanların yaşamlarını olumlu yönde etkilediğimi hissediyorum” ve hizmet sunduğum insanlarla yakın ilişki içinde çalıştıktan sonra kendimi ferahlamış hissediyorum” ifadelerine yüksek oranda katılım sağlanmıştır. “Hizmet verdiğim bazı insanların başına gelenler gerçekten umurumda değil”, “hizmet verdiğim insanlara karşı onlara kişilikten yoksun bir objeymiş gibi davranıyorum” ve “hizmet verdiğim insanların bazı problemleri için beni suçladıklarını hissediyorum” ifadelerine ise düşük katılım sağlanmıştır. Demografik özellikler açısından erkeklerin kadınlara göre, din görevlilerinin diğerlerine göre, tek çocuklu kişilerin çok çocuklu kişilere göre üst yaş grubu katılımcıların ise orta yaş grubundakilere göre daha düşük tükenmişlik yaşadıkları tespit
edilmiştir. Bu çalışma yazarın yüksek lisans tezinden bir bölüm olarak sunulmuştur.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles