İNOVASYON GÖSTERGESİ OLARAK İNOVASYON ENDEKSLERİ

  • Esra Süt
  • Ahmet Kibar Çetin
Keywords: Patent, ArGe, inovasyon göstergeleri, inovasyon endeksleri

Abstract

Literatürde inovasyonu temsil eden değişkenler ile ilgili bir karmaşa yaşanmaktadır. Sıklıkla
ArGe, patent ve araştırmacı sayıları ile temsil edilen inovasyon aslında tek bir bileşenden oluşan
değişkenlerle açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Kendi yapısında birçok alt bileşene sahip inovasyon endeksleri ise bu karmaşık yapıyı daha iyi temsil etme yeteneğine sahiptir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, geleneksel olarak sıklıkla inovasyon göstergesi olarak kullanılan ArGe, patent ve araştırmacı sayılarının zayıf ve güçlü yanlarını tartışmak, bu değişkenlere karşı daha güçlü temsil yeteneğine sahip olduğu düşünülen inovasyon endekslerini irdelemektir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-29
Section
Articles