TURİZM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE İÇ DENETİM İLİŞKİSİ

  • Sami Karacan
  • Tuğba Kutlu
Keywords: Turizm Sektörü, Kurumsal Yönetim, İç Denetim

Abstract

Dünyada ve ülkemizde yaşanan küreselleşme hareketleriyle birlikte gün geçtikçe gelişen ve karmaşık bir hal almaya başlayan iş ortamlarının yarattığı etkiler doğrultusunda kurumsal yönetim ve iç denetim kavramlarının önemi artmaktadır. Kurumsal yönetim anlayışının genel kabul görmüş ilkelerinden şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumlulukla birlikte hissedarlar, yatırımcılar ve çalışanların hakkını koruyarak işletmeler için daha güvenli bir süreç izlenmesini sağlanmıştır. Bunun yanında kurumsal yönetim anlayışı ne kadar etkinse iç denetimde aynı doğrultuda etkili olacaktır. İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı gerçekleşmesiyle beraber faaliyet gösteren işletmelerin organizasyon yapısıyla oluşabilecek hata ve hileler engellenerek kurumsal yönetim ilkeleri daha da güçlenecektir. Bu çalışmada, Ülkemizdeki önemli sektörlerden biri olan turizm sektöründeki kurumsal yönetim anlayışının yerini alması ve etkinliğinin artmasında iç denetimin rolü üzerinde durulmuş ve kurumsal yönetim anlayışıyla iç denetim arasında ki ilişki incelenmiştir. Yapılan literatür taramalarında turizm sektöründe kurumsal yönetim anlayışının uygulanabilmesi için iç denetimle ilişkisi araştırılmış ve bunun sonucu olarak yapılan çalışmalar incelenerek kurumsal yönetim açısından iç denetimin önemine ilişkin değerlemeler paylaşılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles