KOCAELİ’NDE TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRME ve ALTERNATİF TURİZMDE ATILACAK ADIMLAR

  • Yüksel Güngör
Keywords: Turizm Çeşitlendirme, Alternatif Turizm, Kalkınma Planı, Strateji, Kocaeli

Abstract

9. Kalkınma Planı (2007–2013) hedefleri arasında; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Türkiye Turizm Eylem 2007-2013” planı: turizm sektöründe, kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan ve stratejik planlama çalışmaları hedefleyen bir çalışmadır. “Türkiye Turizm Stratejisi – 2023” çalışması ile uyum içindedir. Ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini geliştirerek ülkemizin turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi’nde belirlenen stratejik yaklaşımlar arasında; Turizmin çeşitlendirilmesi kısmında, önümüzdeki dönemde, öncelikle geliştirilmesi planlanan (sağlık ve termal turizm, kış
turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko-turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi) turizm çeşitlendirmesi içinde ayrı ayrı ele alınarak, hedefe ulaşmak adına atılacak adımları turizm strateji 2023 içinde yer verilmiştir. 2023 Bakanlığın bu hedeflerini Kocaeli’nde turizmi çeşitlendirmek, turizm çeşitlerinden bölge turizminde ön plana çıkanları belirlemek, Türkiye Turizminde Kocaeli’nin turizm rekabet koşullarına ayak uydurması, turizm faaliyetlerini yılın on iki ayına yayılması, turizm gelirlerinde artış ve istihdama olan katkısı, “makro açıdan ülke ekonomisine yadsınamayacak ölçüde katkılar sağlaması”, çalışmanın vizyon hedeflerine ulaşması için ele almayı uygun gördük.
2023 Türkiye Turizm Stratejisinde özellikle “Türkiye’de iç turizm pazarından 20 milyon kişinin
yararlanması ve Türkiye’de seyahat alışkanlığı olmayan vatandaşların da tercihlerine uygun turistik ürünlerin pazara sunulması ve bunların tanıtılması ile seyahat alışkanlığının yaygınlaşması” adına, turizmi tabana yayma hedeflerini bizde Kocaeli turizmine ivedili olarak kazandırmak adına bu çalışmaya yöneldik. Sonuç olarak; “turistik ürün çeşitlendirmesi” üretim faktörlerini, potansiyel kaynakları ve üretici güçleri harekete getirmek suretiyle büyüme hızına, başka bir anlatımla gayri safi milli hasılanın artışına katkıda bulunacağını bu çalışmada ele alarak değerlendirmeyi hedefledik.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles