ÇATIŞMA YÖNETİM STİLLERİNİN GÖREV PERFORMANSINA ETKİSİ

  • Emine Kale
Keywords: Çatışma Yönetim Stilleri, Görev Performansı, Otel İşletmeleri, Yiyecek-İçecek Personeli

Abstract

Bireylerarası çatışma, bireylerin tercih ettikleri sonuçlar, tutumlar, değerler ve davranışlarla ilgili olarak birbirlerine karşı olduklarını düşünen iki veya daha fazla kişiyle ilgilidir. Çatışma yönetimi stilleri, bireylerin çatışmayla başa çıkarken kullanmayı tercih ettikleri özel davranış kalıpları olarak tanımlanmaktadır. Beş farklı çatışma yönetimi tarzı vardır: bütünleştirmeci, kaçınmacı, ödün verici, hükmedici, uzlaşmacı. Bu çalışmanın amacı, bu çatışma yönetimi stillerinin görev performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmanın örneklemi Nevşehir’deki üç, dört ve beş yıldızlı otellerde gıda ve içecek departmanı çalışanlarından oluşmaktadır. Veriler bir anket kullanılarak toplanmış ve çalışma sonunda toplam 139 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Regresyon analizinin sonuçlarına göre, “bütünleştirici ve hükmedici tarz”, görev performansını olumlu yönde etkilerken, “kaçınmacı tarz” olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, uzlaşmacı ve ödün verici stillerin görev
performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles