İKİNCİL KONUTLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI: SAPANCA ÖRNEĞİ

  • Tülay Polat Üzümcü
  • Ayfer Özmen
Keywords: İkincil Konut, Sapanca, Turizm, Emlak

Abstract

İkincil konutlar, genellikle sezonluk veya hafta sonlarında kullanılan rekreatif amaçlı konutlardır. İkincil konutların seçiminde; coğrafi konum, iklim, yeryüzü şekilleri gibi doğal faktörler ile ekonomik faktörler ve ulaşım şartları gibi çekicilik yaratan faktörler etkili olmaktadır. Sapanca destinasyonu göl-dağ-orman gibi doğal güzellikleri ve İstanbul’a yakın olması sebebiyle ikincil konutlar için tercih edilmiştir. Tüm bu katkılarına karşın yıllar içerinde ikincil konutların çok sınırlı kullanıldığı ve atıl kaldığı gözlemlenmiştir. Bu düşünceden hareketle bu çalışma Sapanca’da yer alan ikincil konutların turizm amaçlı kullanımına yönelik yapılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve turizm yazınında bu konuda pek fazla çalışma olmadığı görülmüştür. Çalışmanın araştırma kısmında ise, konu ile ilgili bilgi sahibi kişilere nitel araştırma yöntemlerinden
yarı yapılandırılmış mülakat uygulanmış, mülakatta ses kayıtları yapılmış, kayıtlar betimsel analiz çerçevesinde temalara ayrılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda katılımcılar ikincil konutların küçük bir kısmının turizm amaçlı kullanıldığının ancak büyük bir kısmının kullanılmadığı gibi turizm amaçlı da kullanıldığı ve atıl kaldığını ifade edilmiştir. Ayrıca sitelerde bulunan ikincil konutların turizm amaçlı kiralanması konusunda hukuki engeller olduğu da tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, Sapanca destinasyonunda çok sayıda atıl bulunan konutun, turizm amaçlı kullanılabilmesine yönelik halkın teşvik edilmesi, eğitilmesi ve konu ile ilgili
yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. İlaveten hem halkın hem yetkililerin dikkati çekilerek, ikincil konutların turizme kazandırılması konusunda üniversite-yerel/kamu yönetimi işbirliğinde çeşitli proje, eğitim, sempozyum vb. çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles