İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ BİR SÜREÇ: YETENEK YÖNETİMİ A NEW PROCESS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: TALENT MANAGEMENT

  • Esin Karacan
Keywords: İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yetenek Yönetimi

Abstract

Küresel dünya, her geçen gün yeni bir değişim dalgasıyla karşılaşıyor ve bunu hazırlıklı ya da hazırlıksız bir şekilde kabul etmek durumunda kalıyor. Bu değişimi hazırlayan ve bundan etkilenen insan hızlı bir şekilde çarkın içinde kendisini buluyor. Özellikle işletmeler insan çalıştırmalarından dolayı ve ürettikleri ürün ve hizmetlerle insan ihtiyaçlarını karşıladıkları için hem değişime uymakla hem de değişimi sağlamakla sorumlu oluyorlar. İşletmeler için rekabet unsurunun en önemli kaynağı olan insanı, yetenek yönetimi süreci içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Bu gelişmeler ışığında, çalışmada işletmelerde insan kaynakları yönetiminde önemli bir süreç olan yetenek yönetimi konusunun incelenmesi amaçlanmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles