TURİZM ENDÜSTRİSİNDE İSTİHDAM VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA KANUNU

  • İbrahim Çetin
  • Orhan İçöz
  • Boran Toker
Keywords: Turizm endüstrisi, istihdam, uluslararası çalışma kanunu, yabancı çalışan.

Abstract

Doğası gereği küresel özellikte olan turizm, diğer endüstrilerde olduğu gibi küresel anlamda meydana gelen gelişmelerden etkilenmektedir. Turizm endüstrisinin en önemli etkilerinden biri de yaratmış olduğu geniş istihdamdır. Ancak turizm endüstrisinde uluslararası yatırımların artması ve emeğin serbest dolaşım olanaklarının gelişmesi turizmdeki istihdamı etkilediği görülmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, istihdamda uluslararası boyutta meydana gelen gelişmeler ile Türkiye’nin turizm istihdamındaki durumu ele alınmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı yürürlükten kaldırılan “4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” ve bunun
yerine yürürlüğe giren “6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun” turizm endüstrisi bakımından incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışma, literatüre bağlı ikincil kaynakların taranması, ilgili kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi şeklinde ve sektörel gözlemlere dayandırılmıştır. Bu kapsamda Antalya/Belek bölgesinde 10 otel, 2 acente ve çevrede bulunan yeme içme üniteleri ile hediyelik eşya ve elbise mağazalarında yapılan gözlemler taktarılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles