AZERBAYCANDA SANAYİLEŞME SÜRECİNİN ETKİN GELİŞİM YÖNLERİ

  • Mehriban İmanova
Keywords: Azerbaycan sanayisi, petrol dışı sektör, sanayi kuruluşları, bölgesel ekonomi, politika

Abstract

Çalışmanın amacı, Azerbaycan sanayisinin özelliklerini ve arazi yapısını araştırmakla onu nasıl
geliştirmenin mümkün yollarını tespit etmektir. Çalışmada, Azerbaycan sanayisinin mevcut durumu ve eğilimleri araştırılıp analiz edilmiştir. Sanayinin gelişimi tarihsel olarak öyrenilmiş, sektörün saha yapısı, ayrı – ayrı alanların mevcut durumu incelenmiş, karşılaşılan sorunların çözümü için belirli öneriler yapılmış ve bu yönde devlet tarafından uygulanan hedef programlar değerlendirilmiştir. Araştırmada genellikle istatistiksel kaynaklar kullanılmıştır. Sanayi alanında tek taraflı gelişme, diğer ekonomik bölgelerin endüstriyel üretiminin hızlanmasını kolaylaştırmıştır. Endüstriyel üretim alanında petrol ve gaz hasılatının payının arttığı tespit edilmiştir. Son dönemler yakıt ve enerji konusunda ortaya çıkan gelişimler ülkenin dış ticaret ilişkilerini teşvik etmiştir. Bölgesel dengeli
kalkınma politikasının uygulanması ile devletin sanayinin gelişmesinde önemli ilerlemeler gerçekleştirmesine rağmen, ülkemiz tükenmez doğal kaynakları ile muazzamdır ve bu fırsatların kesintisiz olarak kullanılması çok önemlidir. Azerbaycanın ekonomik gelişimini hızlandırmak için en önemli konu petrol dışı sektörün dinamik gelişimini sağlamaktır. Bu amaçla, ekonomik açıdan uygun olan sanayi işletmelerinin yeniden yapılandırılması, modernizasyon, yatırım teşviki, modern teknolojilere dayalı sanayi işletmelerinde uluslararası standartlara geçiş ve yenilikçi ürünlerin üretimi, personel eğitim süreci hızlandırılmalı, rekabetçi ürünlerin tasarımı için devlet
tarafından uyarıcı önlemler sürdürülmeli, serbest rekabet ortamı ve geleneksel ulusal girişimcilik geliştirilmelidir. Sanayi işletmelerinin gelişim sorunlarından biri, bu işletmelerde pazarlama faaliyetlerinin zayıf olmasıdır. Bu işin dikkate alınması sanayi işletmelerinde üretimin artmasına neden olacaktır. 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles