ÇİFT YÖNLÜ ÖRGÜTLER DAHA MI DAYANIKLI? SAĞLIK İŞLETMELERİ ÜSTÜNDE BİR ARAŞTIRMA

  • Ayşe Günsel
  • Mariana Dodourova
Keywords: örgütsel ustalık, örgütsel dayanıklılık, sağlık sektörü.

Abstract

Örgütsel dayanıklılık, stratejik yönetim literature açısından güncel bir olgu olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, işletmelerin beklenmedik çevresel değişimler ve krizler karşısında nasıl dayanıklılık geliştirdiğini anlamak üzerine gerçekleştirilen çalışmalar yok henüz çok düşük düzeydedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörü işletmeleri kapsamında örgütsel ustalığın örgütsel dayanıklılığın üzerindeki öncül rolüne dair bir anlayış sağamaktır. Bugüne kadar, mevcut literatürde, sağlık işletmeleri özelinde örgütsel ustalığıneden bir çalışmaya rastlanmamıştır. 62 hastane yöneticisi üzerinden tplanan verilerin SmartPLS aracılığıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanarak test edildiği bu çalışma bulguları, geliştirici yeteneğin örgütsel dayanıklılığın stratejik farkındalık ve bütünsellik boyutlarını olumlu yönde etkilediğini, keşifsel yeteneğinise bütünsellik ve adaptasyon kapasitesi ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir..

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-27
Section
Articles